Vrijwaring Koopman-Racing

AFSTAND VAN VERHAAL EN AKKOORDVERKLARING REGELS KOOPMAN RACING EVENTS 2024

Deze vrijwaring is van toepassing op alle door Koopman Racing georganiseerde evenementen in het kalender jaar 2024

 1. De organisatie is in handen van Koopman Racing Rentals BV. Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten van de organisatie strikt na te leven.
 2. Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de mensen van het circuit dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag in te delen zoals het haar goed dunkt. De organisatie heeft ook het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht mensen van de baan te halen, zonder restitutie van het deelnamebedrag.
 3. Elke deelnemer, rijder, bijrijder en toeschouwer zal een afstand van verhaal- en akkoordverklaring van deze regels moeten invullen, hetgeen geschiedt door ondertekening van dit formulier.
 4. Deelname aan deze dag geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de auto’s, schade aan het circuit, maar uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel. Door ondertekening van dit formulier gaat u ermee akkoord dat zulke schades nimmer op Koopman Racing Rentals BV, de organisatie, de instructeurs of het circuit zullen kunnen worden verhaald.
 5. Koopman Racing Rentals BV, de organisatie, de instructeurs of het circuit kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde, verloren of gestolen goederen.
 6. Geen enkele rijder mag zichzelf noch andere rijders in gevaar brengen. Sportiviteit staat voorop en elke vorm van competitie is uitgesloten. Een rijder die deze regel overtreedt kan zonder enige compensatie uitgesloten worden van verdere deelname aan dit Koopman Racing Rentals BV evenement.
 7. Het is in geen enkel geval toegelaten te stoppen op de baan of tegen de rijrichting in de rijden, ook niet bij een ongeval. In het geval van een ongeluk op baan dient u uw ronde rustig af te maken en bij de eerste gelegenheid de pitstraat in te gaan.
 8. Toeschouwers zijn verboden langs de baan behalve op de specifiek aangewezen toeschouwer plaatsen.
 9. De deelnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe niet te rijden onder invloed van alcohol, andere verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 10. Bij tijdelijk of definitief afgelasten van dit evenement door welke reden dan ook kunnen Koopman Racing Rentals BV, de organisatie, de instructeurs of het circuit niet aansprakelijk worden gesteld. De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen, noch eventuele andere gemaakte kosten vorderen.
 11. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s, filmpjes en live videobeelden van dit Koopman Racing evenement op de website van Koopman Racing te plaatsen of deze voor andere promotionele doeleinden te gebruiken.
 12. Uitsluiting van deelname kan volgen bij het niet naleven van deze regels.
 13. Eventuele schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van deze regels kan door Koopman Racing Rentals BV op de betreffende deelnemer verhaald worden.

Vul hier jouw gegevens in:

Na invullen en versturen ontvang je een bevestiging in je e-mail. De vrijwaring wordt ook direct in pdf format naar Koopman-Racing verstuurd.

Deze vrijwaring heeft betrekking op de door Koopman Racing georganiseerde evenementen in 2024